lördag 23 januari 2010

WassaLena och rättvisan

Soldaten Anders Wass rymde i februari 1801, efter det var han som uppslukad av jorden. Kvar på torpet Getebacken gick hustrun Lena och de två barnen. Familjen var mycket fattig. Några år tidigare hade de tvingats panstätta sin enda ko för att kunna betala tillbaka en skuld till fattigkassan. Lena och barnen tilläts bo kvar i soldattorpet till den nya soldaten kontrakterades. Då åkte de ut, och tvingades hysa in sig på Åbrobacken.

Det var nästan omöjligt att få skilsmässa före 1810, men när maken försvunnit öppnade sig en möjlighet. Otrohet och övergivande var den enda godkända skilsmässogrundande orsakerna, och meningen var att den bedragne skulle kunna gifta om sig och trygga sin försörjning.

Men Lena Olofsdotter avstod, eller kom sig inte för.

Fem år senare, den 20 maj 1806, föddes sonen Anders. Lena var 31 år och pekade ut gifte bonden Gunnar Larsson som far till pojken. Sonen dog efter fem veckor av ”utslag.”

I oktober rannsakades Lena och Gunnar, anklagade för dubbelt hor.

Sexbrott delades in i tre kategorier; lönskaläge, enkelt hor och dubbelt hor. Det här var värsta sorten, när båda var gifta men inte med varandra.

Lena Olofsdotter hade besökt Smälingsgården i augusti 1805. Gunnar Larsson var ensam hemma, berättade hon, och de hade otillåten beblandelse inne i bostadshuset.

Gunnar höll inte med. Han hade absolut inte haft någonting med Lena Olofsdotter att göra.

Vittnen saknades, och i februari 1807 friades Gunnar från alla anklagelser. Lena kunde omöjligt neka, barnet var ett faktum, så hon fälldes för enkelt hor. När lägersmannen inte kunde identifieras utgick man ifrån att denne var ogift, och brottet blev på så sätt mildare.

Wassalena dömdes till böter om 80 daler silvertmynt, vilket motsvarade åtta fat dubbelt öl, samt 2 daler silvermynt i pliktpengar. När hon omöjligt kunde lägga upp så mycket pengar omvandlades straffet till 20 dagars fängelse på vatten och bröd, och i augusti låstes hon i Vänersborgs länsfängelse.

1820 var WassaLena fortfarande inhyses under Åbrobacken.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar